mgm集团4858com-美高梅mgm平台

美高梅mgm平台关于国有资产处置情况的公示

发布者:美高梅mgm平台  来源:mgm集团4858com-admin     时间:2021-09-18     浏览: 251次


根据国有资产管理的有关规定,经核查,mgm集团4858com2021年度拟处置资产资产5169台(本),账面原值为2972075.56元。其中,图书类4997本,资产原值119665.06元,通用设备类149台(套),资产原值1719366.5元,专用设备类23台(套),资产原值1133044元。

  

 

                                                           美高梅mgm平台

                                                              2021年9月18日


   

申请处置资产附件1表样:行政事业单位国有资产处置申请表总表.xls

 


 

吉公网安备 22010702000113号